Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding

Het gezin is een plek van veiligheid, verbondenheid, rust en gezelligheid. In het gezin heeft iedereen zijn eigen plek om verder te groeien. Soms gaat dit niet vanzelf en kan er sprake zijn van complexe problemen. Om alle groeiprocessen binnen een gezin goed te laten verlopen, kan het dan nodig zijn dat er even iemand met je meekijkt, met je meeloopt en je advies geeft. Bijstuurt in de goede richting, opnieuw je ogen opent voor het plaatje dat je voor ogen had.

In een gezinsbegeleidingstraject wordt aandacht gegeven aan de kwaliteiten van het gezin. De persoonskenmerken van de verschillende gezinsleden en de onderlinge interactie worden in kaart gebracht. Valkuilen worden besproken. Samen leren we hoe gewoontes binnen het gezin veranderd kunnen worden en hoe we positieve groei kunnen stimuleren, waarbij ieder gezinslid zijn eigen verantwoordelijkheid (weer) op zich neemt en uitgedaagd worden om een actieve bijdrage te leveren in het gezin.

Na een gezinsbegeleidingstraject weet je weer wat de volgende stap in het opvoedingsproces is. Je opvoeddoelen staan je weer helder voor ogen. Je hebt inzicht gekregen in de verschillende factoren die het opvoedingsproces beïnvloeden en je hebt handvatten gekregen hoe je hiermee aan de slag kunt gaan in de verschillende situaties en omstandigheden, met aansluiting bij elk unieke kind.

“If your plan is for one year plant rice.
If your plan is for ten years plant trees.
If your plan is for one hundred years educate children.”
– Confucius –