Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is persoonlijk en dus altijd maatwerk. Als eerste wordt de hulpvraag van de ouders en het kind in kaart gebracht. Er kunnen vragen zijn over de ontwikkeling van het kind, over het gedrag, bij leermoeilijkheden of leerkwaliteiten, maar ook wanneer er sprake is (geweest) van een ingrijpende sociaal emotionele gebeurtenis. De orthopedagoog denkt graag mee en samen wordt een begeleidingsplan opgesteld bij de hulpvraag. De uitwerking van het plan wordt vormgeven in één op één contactmomenten. Er wordt samen gepraat, maar ik werk ook graag met activerende methoden, rollenspellen, opdrachten, spelletjes en beeldend materiaal. Dit maakt de begeleiding leuker en de vertaalslag naar de eigen situatie kan sneller gemaakt worden en direct worden geoefend.
Het afstemmen van de begeleiding tussen school en ouders vind ik belangrijk. Als het nodig is zal er bij de individuele begeleiding ook pedagogische ondersteuning en advies aan de ouders gegeven worden. Ieder kind staat niet op zichzelf en daarom is het belangrijk om ouders en het omringende systeem bij de begeleiding te betrekken. Natuurlijk altijd in overleg en indien nodig.

“If you’re always trying to be normal,
Then you never know how amazing you can be.”